NEWS

2021.01.08
仙台大原

【速報】第70回税理士試験結果について

第70回税理士試験の結果が発表されました。

仙台大原では簿記論13名、財務諸表論7名、消費税法2名が合格しました。

【簿記論】

仙台大原
合格率 72.2%
(13名合格/18名受験)

全国
合格率 22.6%

【財務諸表論】

仙台大原
合格率 58.3%
(7名合格/12名受験)

全国
合格率 19.0%

【消費税法】

仙台大原
合格率 40.0%
(2名合格/5名受験)

全国
合格率 12.5%

6名の学生は、簿記論、財務諸表論の2科目合格、
さらに、2名の学生は簿記論、財務諸表論、消費税法の3科目に合格しました。